Điều khoản thương mại

Điều 1 (Mục đích)

Công ty này thỏa thuận OO (công ty e-kinh doanh) mall OO điều hành mạng (các “Trung tâm Mua sắm” gọi) dịch vụ Internet có liên quan ( “Dịch vụ” có trách nhiệm) Cyber ​​Mall và quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trong việc sử dụng các điều kiện là Và trách nhiệm. ※ “Chúng tôi sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này đối với Giao dịch Điện tử bằng cách sử dụng truyền thông máy tính, v.v.

Điều 2 (Định nghĩa)

① “Mall” có nghĩa là một nơi kinh doanh ảo, nơi một công ty OO được phép kinh doanh hàng hoá hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông như máy tính để cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ cho người dùng và cũng có nghĩa là một nhà điều hành kinh doanh điều hành một trung tâm không gian mạng Cũng vậy.

② “Người sử dụng” có nghĩa là một thành viên hoặc không phải là thành viên truy cập vào “Mall” và nhận các dịch vụ được cung cấp bởi Mall theo các Điều khoản và Điều kiện này.

③ Thuật ngữ “thành viên” là người cung cấp thông tin cá nhân cho trung tâm mua sắm và đăng ký làm thành viên, người liên tục cung cấp thông tin về trung tâm mua sắm và có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ do trung tâm cung cấp.

④ Người không phải là thành viên “có nghĩa là người không tham gia hội viên nhưng sử dụng một dịch vụ do Mall cung cấp.

Điều 3 (Quy cách và Sửa đổi Điều khoản)

① “Mall” màn hình dịch vụ ban đầu của 00 trung tâm mua cyber cho phép người dùng biết được nội dung và tên, địa chỉ trụ sở, tên người đại diện, số đăng ký kinh doanh, thông tin liên lạc (điện thoại, fax, địa chỉ e-mail, vv) của Hiệp định này (Front ).

② “mall” có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện trong một phạm vi đó không vi phạm pháp luật, đạo luật khung về Thương mại điện tử, luật, luật bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm cả luật về Luật Digital Signature, luật mạng thông tin door-to-door bán hàng liên quan đến việc xúc tiến liên quan đến các quy định của các điều khoản và điều kiện .

③ Khi sửa đổi “Mall”, ngày áp dụng và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định và công bố trên màn hình ban đầu của trung tâm mua sắm cùng với các điều khoản hiện tại từ 7 ngày trước ngày áp dụng cho đến ngày trước ngày nộp đơn.

④ Trong trường hợp sửa đổi “Mall”, các điều khoản sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực của sửa đổi. Tuy nhiên, nếu người sử dụng đã ký kết thỏa thuận chuyển mục đích nhận được điều khoản sửa đổi cho “Mall” trong thời hạn thông báo của điều khoản sửa đổi theo Khoản 3 và sự đồng ý của “Mall” Sẽ được.

⑤ Các vấn đề không được định nghĩa trong các Điều khoản và Điều kiện này và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi Chỉ thị Bảo vệ Thương mại Điện tử do Chính phủ và các luật và pháp lệnh liên quan ban hành.

Điều 4 (Dự phòng và Thay đổi Dịch vụ)

① “Mall” thực hiện các nhiệm vụ sau đây.

 1. Cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán
 2. Giao hàng hoá, dịch vụ có hợp đồng mua bán
 3. Nhiệm vụ khác do trung tâm chỉ định

② “Mall” có thể thay đổi nội dung của hàng hoá hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các hợp đồng được ký kết trong trường hợp bán hàng hoặc thay đổi các thông số kỹ thuật. Trong trường hợp này, nội dung hàng hóa, dịch vụ thay đổi và ngày giao hàng sẽ được công bố và niêm yết vào ngày thứ 7 trước ngày giao hàng hoá và dịch vụ hiện tại.

③ “Mall” sẽ bồi thường cho người sử dụng về những thiệt hại do thay đổi nội dung của dịch vụ đã ký kết với người sử dụng bởi “Mall” vì những lý do như thay đổi hàng hoá hoặc các thông số kỹ thuật của hàng hoá. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu không có ý định hoặc sự cẩu thả trong “Mall”.

Điều 5 (Đình chỉ dịch vụ)

① “Mall” có thể tạm thời đình chỉ việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế hoặc phá vỡ thông tin và các thiết bị viễn thông như máy tính hoặc sự cố về truyền thông.

② Trong trường hợp ngừng dịch vụ theo Khoản 1, “Mall” sẽ thông báo cho người sử dụng theo phương pháp quy định tại Điều 8.

③ “Mall” sẽ được bồi thường thiệt hại do người sử dụng hoặc bên thứ ba gây ra do gián đoạn tạm thời trong việc cung cấp các dịch vụ do Khoản ①. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu không có ý định hoặc sự cẩu thả trong “Mall”.

Điều 6 (Thành viên)

① Người sử dụng phải điền vào thông tin thành viên theo mẫu đăng ký do “Mall” đưa ra và đăng ký thành viên bằng cách biểu đạt ý định đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này.

② “Mall” sẽ đăng ký như một thành viên của những người dùng đăng ký làm thành viên như mô tả trong đoạn 1, ngoại trừ như sau.

 1. Nếu người nộp đơn đã mất tư cách thành viên trước đây của mình theo Khoản 3 Điều 7 của Hiệp định này, người đó sẽ là người đã qua 3 năm sau khi mất tư cách thành viên theo Điều 7 (3) Có được.
 2. Nếu có thông tin sai lệch, thiếu thông tin,
 3. Nếu xét thấy rằng việc đăng ký của các thành viên khác bị cản trở đáng kể bởi công nghệ “trung tâm mua sắm”

③ Thời điểm thành lập hợp đồng thành viên là khi sự chấp thuận của “Mall” đến thành viên.

④ Nếu có thay đổi về các chi tiết đăng ký theo Điều 15 (1), thành viên phải thông báo ngay cho trung tâm về việc thay đổi bằng thư điện tử hoặc các phương tiện khác.

Điều 7 (rút khỏi hội viên và mất chứng chỉ)

① Một thành viên có thể yêu cầu rút bất kỳ lúc nào từ “Mall”, và “Mall” ngay lập tức giải quyết việc rút khỏi thành viên.

② Nếu thành viên thuộc bất kỳ cơ sở nào sau đây, “Mall” có thể giới hạn và đình chỉ tư cách thành viên. 1. Khi bạn đăng ký thông tin sai lệch vào thời điểm ghi danh 2. Khi bạn không thanh toán hàng hoá hoặc dịch vụ mua bằng “Mall” hoặc các nghĩa vụ khác mà thành viên thanh toán cho việc sử dụng “Mall” vào ngày đáo hạn 3. 4. Nó làm ảnh hưởng đến việc sử dụng “trung tâm mua sắm” của người khác hoặc đe dọa lệnh giao dịch điện tử, chẳng hạn như ăn cắp thông tin 4. Khi khu mua sắm được sử dụng để cấm luật pháp và các quy định,

③ “Mall” có thể mất tư cách thành viên nếu cùng một hành động được lặp lại hai lần nữa sau khi “trung tâm mua sắm” hạn chế hoặc tạm ngưng thành viên, hoặc nếu lý do không được sửa trong vòng 30 ngày.

④ Nếu “Mall” mất tư cách thành viên, việc đăng ký thành viên sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên và cho họ một cơ hội để gọi trước ngày hết hạn.

Điều 8 (Thông báo cho các Thành viên)

① Khi một “trung tâm mua sắm” thông báo cho một thành viên, bạn có thể thực hiện bằng địa chỉ e-mail mà một thành viên gửi tới “trung tâm mua sắm”.

② “Mall” có thể được thay thế bằng thông báo cá nhân bằng cách đăng lên bảng thông báo “Mall” trong hơn 1 tuần nếu thông báo cho nhiều thành viên không xác định.

Điều 9 (Đơn mua hàng)

Người dùng “Mall” áp dụng cho mua hàng trên “Mall” bằng các phương pháp sau đây.

 1. Nhập tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn
 2. Lựa chọn hàng hoá hoặc dịch vụ
 3. Chọn phương thức thanh toán của bạn
 4. Chỉ định chấp nhận các điều khoản này

Điều 10 (Thành lập hợp đồng)

① “Mall” đồng ý với đơn mua hàng như được mô tả trong Điều 9 trừ khi nó thuộc bất kỳ một trong các tiểu đoạn dưới đây. 1. Trong trường hợp trình bày sai trong nội dung của đơn 2. Người mất tích mua hàng hoá và dịch vụ bị cấm theo Đạo luật Bảo vệ Vị thành niên như thuốc lá và rượu 3. Trong trường hợp “trung tâm mua sắm” Nếu nó được xác định

② Sự đồng ý của “Mall” sẽ được coi là đã được thiết lập vào thời điểm sự chấp thuận của “Mall” đến người sử dụng dưới hình thức thông báo xác nhận trong Điều 12 (1).

Điều 11 (Phương thức thanh toán)

Phương thức thanh toán cho hàng hoá hoặc dịch vụ mua tại “Mall” có thể là một trong các cách sau.

 1. Chuyển khoản
 2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
 3. Tiền gửi trực tuyến
 4. Thanh toán bằng tiền điện tử
 5. Thanh toán khi thanh toán

Điều 12 (Thông báo nhận được xác nhận, thay đổi đơn đăng ký và hủy bỏ)

① “Mall” sẽ thông báo cho người sử dụng biên nhận nếu người sử dụng có một đơn mua hàng.

② Người sử dụng nhận được biên nhận có thể yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ đơn mua hàng ngay sau khi nhận được thông báo nhận hàng nếu có sự không nhất quán trong ý định.

③ “Mall” sẽ được xử lý theo yêu cầu của khách hàng không chậm trễ khi có yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu của người sử dụng trước khi vận chuyển.

Điều 13 (Vận chuyển)

“Mall” chỉ định phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển cho từng phương thức, thời gian vận chuyển cho từng phương pháp, v.v cho hàng hoá đã mua của người dùng. Nếu trung tâm mua sắm vượt quá thời gian giao hàng do hợp đồng do ý định hoặc sự sơ suất của trung tâm mua sắm, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do người sử dụng gây ra.

Điều 14 (Hoàn tiền, Trả lại và Trao đổi)

① “Mall” có nghĩa là nếu hàng hoá hoặc dịch vụ mà người sử dụng đã nộp đơn xin mua không thể cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ vì những lý do như đã bán hết, anh ta phải thông báo ngay cho người sử dụng lý do mua, Nếu không, trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán, nếu không, trong vòng 3 ngày kể từ ngày xảy ra lý do,

② Đối với các mục sau đây, “Mall” sẽ nhanh chóng trả lại, trả lại và trao đổi hàng hoá trong ngày làm việc tiếp theo sau khi hàng hoá được trả lại ngay cả khi chúng được vận chuyển. Tuy nhiên, thời hạn yêu cầu là trong vòng 20 ngày kể từ ngày vận chuyển.

 1. Nếu hàng hoá giao hàng khác với nội dung đặt hàng hoặc thông tin được cung cấp bởi “Mall”
 2. Hàng hoá vận chuyển bị hư hỏng, hư hỏng hoặc bị ô nhiễm 3. Hàng hoá được giao chậm hơn lô hàng ghi trong quảng cáo.
 3. Nếu đăng ký đã được thực hiện bởi người sử dụng mà không đưa ra các vấn đề được chỉ ra trong quảng cáo theo Điều 18 của Đạo luật Truy cập Bán hàng, vv

Điều 15 (Bảo vệ sự riêng tư)

① “Mall” thu thập thông tin tối thiểu cần thiết cho việc hoàn thành hợp đồng mua bán khi thu thập thông tin của người dùng. Các mục sau đây là bắt buộc và các mục khác là bắt buộc. 1. Tên bạn 2. Số đăng ký cư trú 3. Địa chỉ của bạn 4. Số điện thoại của bạn 5. ID bạn muốn (nếu bạn là thành viên) 6. Mật khẩu của bạn (nếu bạn là thành viên)

② Khi “trung tâm mua sắm” thu thập thông tin cá nhân có thể xác định người dùng, họ phải có sự đồng ý của người dùng.

③ Thông tin cá nhân được cung cấp không được sử dụng cho các mục đích khác mà không có sự đồng ý của người sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba, và tất cả trách nhiệm này là “trung tâm mua sắm”. Tuy nhiên, ngoại trừ như sau. 1. Một số lượng tối thiểu người sử dụng (tên, địa chỉ và số điện thoại) cần thiết để giao hàng cho người gửi hàng trong hoạt động kinh doanh vận chuyển 2. Một mẫu cần thiết cho việc viết thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường. Nếu được cung cấp như

④ Nếu “trung tâm mua sắm” yêu cầu sự đồng ý của người sử dụng theo Khoản 2 và 3, danh tính (liên kết, tên, số điện thoại và các liên hệ khác) của người phụ trách quản lý thông tin cá nhân, (Thông tin được cung cấp bởi người nhận, mục đích của việc cung cấp và thông tin được cung cấp), vv, quy định tại Điều 16 (3) của Đạo luật về Tăng cường Thông tin và Sử dụng Mạng Truyền thông, v.v., Bạn có thể.

⑤ Người sử dụng có thể yêu cầu đọc và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình về trung tâm mua sắm bất cứ lúc nào, và trung tâm mua sắm có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp cần thiết không chậm trễ. Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi, “Mall” sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi sửa lỗi.

⑥ “Mall” sẽ giới hạn số lượng quản trị viên để bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ chịu trách nhiệm về việc mất thông tin cá nhân của người sử dụng bao gồm thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, vv do mất mát, trộm cắp, rò rỉ, .

⑦ Bên thứ ba nhận thông tin cá nhân từ “Mall” sẽ hủy thông tin cá nhân nếu không đạt được mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân.

Điều 16 (Nghĩa vụ của Mall)

“Trung tâm mua sắm sẽ không có hành vi trái pháp luật, trái với trật tự công cộng và thành thật, và cố gắng hết sức để cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên tục và đáng tin cậy theo quy định của thoả thuận này.

② “Mall” phải có một hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng (bao gồm thông tin tín dụng) để người dùng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn.

③ “Mall” phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoạt động quảng cáo và trưng bày trái phép được quy định tại Điều 3 của Đạo luật về Tính Công bằng của Quảng cáo và Quảng cáo.

④ “Mall” không gửi email thương mại vì mục đích thương mại mà người dùng không muốn.

Điều 17 (Nghĩa vụ về ID và mật khẩu của Thành viên)

① Thành viên chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu, ngoại trừ Điều 15.

② Thành viên không được phép sử dụng ID và mật khẩu của bên thứ ba.

③ Khi một thành viên nhận thấy ID và mật khẩu của mình bị mất cắp hoặc sử dụng bởi một bên thứ ba, anh ta sẽ thông báo ngay cho trung tâm mua sắm và làm theo hướng dẫn của trung tâm mua sắm.

Điều 18 (Nghĩa vụ của Người sử dụng)

Bạn không được: 1. Đăng ký thông tin sai lệch vào thời điểm nộp đơn hoặc thay đổi 2. Thay đổi thông tin đăng trong “Mall” 3. Gửi hoặc xuất bản các thông tin không phải thông tin do “Mall” (chương trình máy tính, …) 4. “Mall” vi phạm bản quyền về quyền sở hữu trí tuệ 5. “Mall” và các hành vi khác của các bên thứ ba để làm hỏng danh tiếng hoặc gây trở ngại với các nhiệm vụ 6. thông điệp khiêu dâm hoặc bạo lực, mà thông tin trái với trật tự công cộng yangsok video, âm thanh và công cộng khác hoặc đăng tải trên Mall Đạo luật

Điều 19 (Mối quan hệ giữa một Trung tâm Liên kết và một Trung tâm Mua sắm Liên kết)

① “mall” cao hơn và phụ “mall” siêu liên kết: rằng nếu bạn đang kết nối (ví dụ bao gồm các mục tiêu của một siêu liên kết, văn bản, hình ảnh và hình ảnh chuyển động, vv) Nhân tiện, kết nối các “trung tâm” điện tử (website) và sau này Kết nối được gọi là “mall” (website).

② Kết nối “Mall” sẽ không chịu trách nhiệm cho các giao dịch được thực hiện với người sử dụng bởi hàng hoá và dịch vụ được cung cấp độc lập bởi “Mall” được kết nối, nếu kết nối “Mall” Không được hỗ trợ.

Điều 20 (Hạn chế sử dụng và hạn chế về bản quyền)

① Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm do “Mall” tạo ra thuộc về “Mall”.

Hayeoseoneun ② Người dùng không nên sử dụng các thông tin thu được bằng cách sử dụng một “nốt ruồi” cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của các “trung tâm”, chuyển giao, xuất bản, phân phối, quảng bá hoặc phương thức khác cho bên thứ ba.

Điều 21 (Giải quyết tranh chấp)

① “Mall” thiết lập và vận hành cơ sở chế biến bồi thường thiệt hại để phản ánh ý kiến ​​chính đáng và khiếu nại của người sử dụng và để bù đắp cho thiệt hại.

② “Mall” sẽ giải quyết các khiếu nại và ý kiến ​​của người sử dụng với mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, nếu xử lý kịp thời là khó, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho người sử dụng lý do và lịch trình xử lý.

③ “mall” và các tranh chấp giữa người sử dụng có thể bị giao dịch điện tử và Luật cơ bản của Điều 28 của Nghị định cùng điều chỉnh Hội đồng Xử lý giao dịch điện tử quyết tranh chấp được thành lập theo Điều 15.

Điều 22 (Thẩm quyền và Luật Quản lý)

① Các vụ kiện liên quan đến các tranh chấp giao dịch điện tử giữa “Mall” và người sử dụng sẽ được nộp cho tòa có thẩm quyền theo Đạo luật Thủ tục Dân sự.

② Luật Hàn Quốc áp dụng cho các giao dịch điện tử giữa “Mall” và người sử dụng.