Chính sách bảo mật

[Tổng quan về Chính sách Bảo mật]

Chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu cần thiết để quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tiện lợi nhất.

Thông tin cá nhân của tất cả khách hàng đăng ký là thành viên của ‘poweraudio’, chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích nào khác ngoại trừ việc mua hàng, đặt hàng và thanh toán.

[Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân]

‘poweraudio’ thu thập số lượng thông tin tối thiểu với sự đồng ý của người sử dụng nhằm giúp khách hàng sử dụng dịch vụ công ty thuận tiện hơn. Ngoài ra, ‘poweraudio’ được sử dụng để xử lý các dịch vụ khác nhau theo yêu cầu của người sử dụng, xử lý kinh doanh với các tổ chức trong nước và nước ngoài, dịch vụ tùy biến cho các thành viên,

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thanh toán, v.v.

[Thu thập thông tin cá nhân]

Các thành viên bắt buộc được cung cấp để cung cấp dịch vụ cho các thành viên ‘poweraudio’

Thông tin như sau.

① Tên

② Số đăng ký cư trú

③ Địa chỉ e-mail

④ Mật khẩu

⑤ Địa chỉ

⑥ Số điện thoại

Thứ tự chính xác bạn muốn khi đặt hàng hoặc nhận một số hàng hóa và dịch vụ

Chúng tôi cần thông tin để việc đặt hàng được trơn tru cũng như thanh toán và giao hàng cho khách hàng một cách chính xác.

Trong trường hợp rút khỏi hội viên ‘poweraudio’ hoặc mất tư cách thành viên theo Điều khoản sử dụng của Điều 7 (2), thông tin cá nhân của khách hàng được giữ bởi ‘poweraudio’ sẽ bị huỷ.

[Cách thu thập thông tin cá nhân]

Khi người dùng gia nhập với tư cách thành viên đều có thể sử dụng các loại dịch vụ của poweraudio. Thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ là những điều được nêu ra bên trên.

Ngoài ra, ‘poweraudio’ có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho việc thanh toán các giải thưởng hoặc phân tích số liệu thống kê khi tiến hành các sự kiện, khảo sát và các sự kiện khác.

‘poweraudio’ sẽ yêu cầu sự chấp thuận trước khi yêu cầu thông tin khách hàng riêng biệt.

‘poweraudio’ không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích này và không tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

[Lưu giữ thông tin cá nhân và thời gian sử dụng]

Chúng tôi giữ và quản lý thông tin cá nhân của người dùng. Nếu bạn yêu cầu rút lại tư cách thành viên hoặc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân ngay lập tức.

[Tiêu hủy thông tin cá nhân]

‘PowerAudio Shop’ có thể truy cập thông tin cá nhân từ ‘poweraudio’ bất cứ khi nào bạn muốn, và bạn có thể chỉnh sửa các thông tin cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa đổi và xóa bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu tại thời điểm thành viên.

[An ninh và các biện pháp quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên]

ID thành viên và mật khẩu không bao giờ được tiết lộ cho người khác,

Bạn nên thay đổi nó theo định kỳ. Ngoài ra, sau khi sử dụng dịch vụ tại nơi công cộng

Hãy chắc chắn đóng trình duyệt của bạn cũng như đăng xuất để đảm bảo an toàn.

‘poweraudio’ sử dụng hệ thống xác thực máy chủ web ngoài mật khẩu để bảo vệ thông tin cá nhân và một mô-đun bảo mật riêng biệt để thanh toán.

Thông tin cá nhân được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu của công ty và chỉ được quản trị viên có thẩm quyền truy cập.

[Lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập thông tin cá nhân]

  1. Mục đích của hoạt động của Cookie

Nó sử dụng các dịch vụ PowerAudio được truy cập, truy cập và sử dụng các trang web, truy cập an toàn và kích thước của người dùng để cung cấp thông tin tối ưu hóa cho người dùng.

Bạn có tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, người dùng có thể cho phép tất cả cookie bằng cách đặt các tùy chọn trong trình duyệt web, kiểm tra mỗi lần cookie được lưu, hoặc từ chối lưu tất cả cookie.

Để từ chối cookie, bạn có thể chọn để cho phép tất cả cookie, kiểm tra mỗi lần bạn lưu các cookie, hoặc từ chối lưu tất cả cookie bằng cách chọn tùy chọn cho trình duyệt web của bạn.

Ví dụ về phương pháp thiết lập (cho Internet explorer):

Công cụ> Tùy chọn Internet> Bảo mật ở đầu trình duyệt web của bạn

※ Tuy nhiên, nếu bạn từ chối lưu trữ cookie, một số dịch vụ ‘poweraudio’ yêu cầu đăng nhập có thể rất khó sử dụng.

  1. An ninh mạng

‘poweraudio’ được trang bị máy chủ tiên tiến và hệ thống an ninh mạng.

– ‘poweraudio’ thông qua mã hóa SSL 128bit mạnh.

  1. Các biện pháp an ninh nội bộ

‘poweraudio’ giới hạn số người có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn đến mức tối thiểu và giáo dục an ninh thường xuyên và không thường xuyên được trao cho nhân viên. Ngoài ra, hệ thống cho phép bạn xem thông tin cá nhân của bạn có một hệ thống mã hóa thứ cấp và cô lập nó hoàn toàn từ các mạng bên ngoài để đáp ứng với các xâm nhập bên ngoài và xâm nhập.

[Xử lý lô hàng thông tin cá nhân]

‘trung tâm mua sắm poweraudio’ không chấp nhận thông tin của khách hàng

Tôi sẽ không tính phí. Nếu nhu cầu đó phát sinh trong tương lai,

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận trước của bạn nếu cần.

[Cung cấp thông tin cá nhân]

‘poweraudio shopping mall’ về nguyên tắc không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Tuy nhiên, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây.

– Người sử dụng đã đồng ý trước

– Nếu có yêu cầu của cơ quan điều tra theo các quy định của pháp luật hoặc các thủ tục và phương pháp do pháp luật quy định cho mục đích điều tra

[Dịch vụ Dân sự Thông tin Cá nhân]

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã chỉ định bộ phận liên quan và quản lý thông tin cá nhân như sau.

+ Dịch vụ khách hàng

+ Tên: Park Jung-geun / + Chức vụ: Đại diện

+ E-mail: beomanager@beo.co.kr

+ Số điện thoại: 02-482-5525

+ Số fax: 02-337-4751