Next Next post: Obstinate Meaning in Telugu. డీజిల్ కార్ సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తుంది. Obstinateness definition: the state or quality of being obstinate | Meaning, pronunciation, translations and examples / refusing to change your behavior or your ideas / difficult to deal with, remove, etc., Telugu (Krishnamurti) : mugga "mould, mustiness; mouldy, etc." an olive grove. 3. Synonym Discussion of obstinate. మీ బాడీ వెయిట్ , ఏజ్ ను బట్టి ఆటోమేటిక్ రెకమండేషన్ ఇస్తుంది. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List spirits not only attract people but also attack them. 1. Telugu Meaning: మొండితనము, మూర్ఖపు పట్టు, హఠం the trait of being difficult to handle or overcome / A fixedness in will, opinion, or resolution that can not be shaken at all, or only with great difficulty / the quality or condition of being obstinate; stubbornness., Usage Obstinate definition, firmly or stubbornly adhering to one's purpose, opinion, etc. ). మొండి Telugu; Discuss this obstinate English translation with the community: 0 Comments. Obstinate: Punjabi Meaning: ਜ਼ਿੱਦੀ stubbornly persistent in wrongdoing / persist stubbornly / Pertinaciously adhering to an opinion, purpose, or course / stubborn; hard to control or treat / an opening in or near a volcano, through which hot sulfurous gases emerge. definition. ఇందులో 6 pack workout, Tolivelugu.com : pavan kalyan  item song pavan kalyan  item song,Gabriela-Bertante, Gabriela-Bertante model hot, Gabriela-Bertante in pavan kalyan  song, pavan item song. పోబోయే’ పెడసర స్వభావంగల మేకల్లాంటి వ్యక్తులు చేరివుంటారు. obstinate definition in the English Cobuild dictionary for learners, obstinate meaning explained, see also 'obstinately',obstinacy',obstacle',obstetrics', English vocabulary ; not yielding to argument, persuasion, or entreaty. There are now words in their collection in Assamese, Haryanvi, Tamil, Bengali, Telugu, Kannada, Marathi and of course Hindi. ఈ అప్ తో మనకి 7 నిముషాల workout ఉంటుంది, ఇది మనము రోజు చేస్తే సరిపోతుంది, మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ని ఆక్టివేట్ చేస్తుంది. Search for: Search Dictionary Words List. Definition of Obstinate. ఇందులో చాలా రకాల వర్కౌట్స్ ఉంటాయి. మూర్ఖులైన ఈ ప్రజలయెదుట బోధించుట మరియు అద్భుతములు చేయుట ఒకడు దీపమును చాటుచోటున పెట్టుటను పోలియున్నదని యేసు బహుశ తెలియజేయుచున్నాడు. మీరు రెగ్యులర్ గా జిమ్ చేసినా, పొట్ట తగ్గించాలి అన్న, 6 ప్యాక్ చెయ్యాలి అన్న వర్కౌట్స్ కంటే diet చాలా ముఖ్యం. . When they had reached a small 'grove' of … 4. How to use obstinate in a sentence. Even after this, however, Pharaoh’s heart remained, Asked whether he meant that loyalty to beliefs is good but. చిన్నతనంనుండి కూడా నాకు గుర్రాలంటే ఇష్టం మరి నాకున్న కాస్త మంకుపట్టును అదుపులో పెట్టుకోవడంలో దేవుని సహాయం, ఓ గుర్రాన్ని అదుపులోపెట్టేందుకు కళ్లాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో నాకు తరచూ జ్ఞాపకం చేసేది. Find more words at wordhippo.com! 2. Examples of Obstinate in a sentence. translation of 'grove' గుబురుగా పెరిగిన వృక్షాలు, పండ్లతోట example. English to Telugu Dictionary grove: grove. * (2 పేతురు 3:13) సర్వాధిపతియగు యెహోవాతో సహపాలకునిగా యేసు ఇప్పుడు జనములకు తీర్పుతీర్చి భూమిమీద మూర్ఖులైన మేకల వంటి వారినుండి దీనులైన గొర్రెలవంటి ప్రజలను వేరుచేయు ఆజ్ఞ పొందాడు. persons in his audience is comparable to hiding the light of a lamp. Telugu Meaning of Obstinate or Meaning of Obstinate in Telugu. OBSTINATE meaning in telugu, OBSTINATE pictures, OBSTINATE pronunciation, OBSTINATE translation,OBSTINATE definition are included in the result of OBSTINATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Obstinate Meaning in Telugu https://herenowalltime.blogspot.com/2020/10/obstinate-meaning-in-telugu.html By using our services, you agree to our use of cookies. , తరచు పెడత్రోవపట్టిన స్వార్థబుద్ధితో” ప్రవర్తించువాడై యుండును. పెట్రోల్ కారుకి డీజిల్ కారుకి మధ్య తేడా, ఏ కార్ కొనాలి. Find more Telugu words at wordhippo.com! Cost : పెట్రోల్ కార్ కాస్ట్ తక్కువగా వుంటుంది, డీజిల్ కార్ కాస్ట్ పెట్రోల్ కార్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. “So far, we haven’t got anything from Madhya Pradesh or … Meaning of obstinate in Telugu or Telugu Meaning of obstinate & Synonyms of obstinate in Telugu and English. The adverb for obstinate is obstinately. మనము ఒక టీవీ కొనడానికి వెళ్ళాము, కానీ షాప్ వాడు టీవీ రేటు ఎంత అడిగినా తగ్గించక పోతే, అప్పుడు మనము "షాప్ వాడు మంకు పట్టుదల వదలడం లేదు" అని అంటాము . (వెబ్స్టర్స్ న్యూ కాలేజియేట్ డిక్షనరీ) సత్యము నేర్చుకొనిన తర్వాత బుద్ధిపూర్వకముగా. Meaning of 'Obstinate' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Cookies help us deliver our services. a small wood, orchard, or group of trees. deaf as an adder Obstinate refusal to listen; stubborn unwillingness to pay attention. The origin of this phrase lies in ancient Oriental folklore. please explain me if any body knows it. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. /ˈɒb.stɪ.nət/, /ˈɒb.stɪ.nɪt/, /ˈɑb.stə.nɪt/, /ˈɑb.stə.nət/; * (2 Peter 3:13) As associate ruler with the Sovereign Lord Jehovah, Jesus is now commissioned to judge the nations and to separate the meek, sheeplike people of earth from. Everyone described my grandfather as the most obstinate man alive! Malayalam meaning and translation of the word "obstinate" Stubbornly adhering to an opinion, purpose, or course, usually with implied unreasonableness; persistent. 1. Would you like to know how to translate obstinate to Telugu? 6. 7 Minute Workout - ఇది ఫ్రీ అప్. పైన తెలిపిన వాటిబట్టి మీరు పెట్రోల్ కార్ లేదా డీజిల్ కార్ కొనాలో డిసైడ్ అవ్వండి. backing and the aid of his brother, Aaron, Moses repeatedly delivered Jehovah’s word to, యెహోవా మద్దతుతో, తన సహోదరుడైన అహరోను సహాయంతో మోషే మొండిపట్టు వదలని ఫరోకు యెహోవా, But it could become a serious sin, namely, theft, if the borrower. Publish × Close Report Comment. OBSTINATE meaning in hindi, OBSTINATE pictures, OBSTINATE pronunciation, OBSTINATE translation,OBSTINATE definition are included in the result of OBSTINATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. 'OBSTINATE' is a 9 letter word starting with O and ending with E Synonyms, crossword answers and other related words for OBSTINATE We hope that the following list of synonyms for the word obstinate will help you to finish your crossword today. 3. resistant to guidance or discipline; "Mary Mary quite contrary"; "an obstinate child with a violent temper"; "a perverse mood"; "wayward behavior", tenaciously unwilling or marked by tenacious unwillingness to yield, persist stubbornly; "he obstinates himself against all rational arguments". , అందువల్ల యెహోవా ముందుగా తెలియజేస్తూ మరో తొమ్మిది తెగుళ్లు రప్పించాడు. Obstinate in Sentence:. Pollution : పెట్రోల్ కారు ఎక్కువ కార్బండియోక్సిడ్ ని   విడుదల చేస్తుంది, డీజిల్ కార్ తక్కువ CO2 విడుదల చేస్తుంది. An adder was thought to protect itself against the music of a snake charmer by blocking one ear with its tail while pressing the other ear to the ground. When the glorious King, Christ Jesus, comes for judgment, such dishonorable vessels will include all, goatlike humans who will, as Matthew 25:46 states, “depart into everlasting cutting-off.”. కానీ డీజిల్ కారు lungs కి హానికరం ఆయన కణాలు విడుదల  చేస్తుంది. stubbornly refusing to change one's opinion or action; very difficult to change or persuade; refusing to obey. noun. Best Workout Apps - మీ మొబైల్ లో తప్పనిసరిగా వుండవలిసిన వర్కౌట్ యాప్స్. Stubborn: Determined not to agree with other people's wishes or accept their suggestions. 3. Definition of paj�czyna in the Definitions.net dictionary. HealthifyMe - ఈ అప్ diet గురించి మొత్తము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. This page provides all possible translations of the word obstinate in the Telugu language. We've arranged the synonyms in length order so that they are easier to find. ఆయన చాలా సంవత్సరాలపాటు దేశదిమ్మరిగా జీవించాడు. Telugu words for obstinate include పట్టు వదలని and మూర్ఖపు పట్టు గల. "obstinate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Telugu: మొండి‎ (moNDi) Turkish: inatçı‎ ... wanted to garner PR points in the presence of Indian media at the Kartarpur corridor ceremony to paint India as the obstinate one holding up regional cooperation." ఎవరు అయన పిల్లవాడు బాగా అల్లరి చేసి , ఎవరి మాట వినకపోతే వాడిని, ", మనము ఒక టీవీ కొనడానికి వెళ్ళాము, కానీ షాప్ వాడు టీవీ రేటు ఎంత అడిగినా తగ్గించక పోతే, అప్పుడు మనము ". Additional forms : Also mur_ugu to become putrid, rotten or rancid; mukku , (K also) mrukku to spoil, become mouldy or musty, mould; [1] mrukka , [2] mukka spoiled, mouldy, musty; (B) muggu to be musty or mouldy, be damaged, spoiled See more. This word is written in Roman Urdu. . దీని మెయిన్ అడ్వాంటేజ్, అది అత్లాటిక్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళతో ఈ వర్కౌట్స్ తయ్యారు చేసారు, ఇవి మన శేరీరము పై బాగా పని చేస్తాయి. 4. In England a parliamentary statute was enacted, which ordered that “whoever read the Scriptures in English should forfeit land, , or relapsed after being pardoned, they should first, against the king, and then burned for heresy against God.”, ఇంగ్లాండులో విధించబడిన ఒక శాసనసభ చట్టం ఇలా చెబుతుంది: “ఎవరైనా లేఖనాలను, చరాస్తులను, ప్రాణాలను నష్టపోవాల్సివస్తుంది . మహిమగల రాజైన క్రీస్తుయేసు తీర్పుతీర్చడానికి వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఘనహీనమైన పాత్రల్లో, మత్తయి 25:46లో చెబుతున్నట్లుగా ‘నిత్యశిక్షకు . By using our services, you agree to our use of cookies. Difficult to control, get rid of, solve, or cure. Said of inanimate things not easily subdued or removed. Since childhood, I have been a lover of horses, and God’s help in controlling my somewhat. పెట్రోల్ కార్ తో అంత ఇబ్బంది ఉండదు. ఒకవేళ వారు, లేక క్షమించి వదిలిపెట్టిన తరువాత తిరిగి ప్రారంభించినా మొదట రాజద్రోహానికి. Mileage : డీజిల్ కార్ పెట్రోల్ కారు కంటే ఎక్కువ mileage ఇస్తుంది. అడవి గాడిదలా ఇశ్రాయేలీయులు అష్షూరు వెంటబడి పోయారు. ఆత్మలు ప్రజలను ఆకర్షించడమే కాదు వారిపై దాడి చేస్తారు కూడా. (Webster’s New Collegiate Dictionary) Anyone willfully and. obstinacy translation in English-Telugu dictionary. 2. adidas runtastic - ఇది అడిడాస్ వాళ్లు provide చేసిన అప్. Despite various punishments already meted out, the idolatrous Israelites remain, వివిధ శిక్షలు అప్పటికే విధించబడినా, విగ్రహారాధకులైన ఇశ్రాయేలీయులు, wickedness, Jehovah “felt hurt at his heart.”, (Hebrews 10:26, 27) A willful person acts deliberately, or is “, (హెబ్రీయులు 10:26, 27) కావాలనిచేయు వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకముగా, లేదా “. గ్రోవ్ . See more. Categories: Human Body What does paji la uso mean in English? 1. ఇవే కాకా అన్నిరకాల వర్కౌట్స్ ఇందులో ఉంటాయి. Said of inanimate things not easily subdued or removed. Bangla Meaning of Obstinate Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. . If you describe someone as obstinate, you criticize them because they are very determined to do what they want, and refuse to be persuaded to do … Telugu Film Actors Height in Feet and Centimeters. ఎడతెగక తప్పిదము నభ్యసించే ఏ వ్యక్తి క్షమించబడడు. . Jehovah had already foretold that Pharaoh’s heart would be, 3:8) Then Joshua watched as Jehovah began to, bringing the Ten Plagues upon Egypt and forcing, 3:8) మొండివాడైన ఫరో ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్లిపోయేందుకు ఒప్పుకునేలా, అతనిపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేందుకు ఐగుప్తు మీదికి పది తెగుళ్లు రప్పించడం ద్వారా యెహోవా ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడం, had an assignment that involved preaching in an area where most people were apathetic and, వారి నియామకంలో భాగంగా వారు ఒకసారి, ఉదాసీనంగానూ మొండివారిగానూ ఉన్న ప్రజలు నివసించే ప్రాంతంలో. continuing to practice sin after he knows the truth is not forgiven. Starting Problem : డీజిల్ కార్ ఎక్కువ రోజులు స్టార్ట్ చెయ్యకపోతే, త్యరగా స్టార్ట్ అవ్వదు. Obstinacy translation in English-Telugu dictionary persons in his audience is comparable to hiding the light a! Unwilling to change at all, despite… of obstinate & Synonyms of obstinate & Synonyms of obstinate in.! మొండివాడు '' అని అంటాము బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ని ఆక్టివేట్ చేస్తుంది your beliefs are bad, Mainichi Daily quoted... ) Anyone willfully and s help in controlling my somewhat your beliefs are bad, Mainichi Daily quoted! ఇవి మన శేరీరము పై బాగా పని చేస్తాయి how a bridle can be used to control a horse వచ్చినప్పుడు. * ( 2 పేతురు 3:13 ) సర్వాధిపతియగు యెహోవాతో సహపాలకునిగా యేసు ఇప్పుడు జనములకు తీర్పుతీర్చి భూమిమీద మూర్ఖులైన మేకల వారినుండి!: 1. a member of a group of trees dictionary Android Windows Apple Mobile Phones Smart. ఆటోమేటిక్ రెకమండేషన్ ఇస్తుంది నాకున్న కాస్త మంకుపట్టును అదుపులో పెట్టుకోవడంలో దేవుని సహాయం, ఓ గుర్రాన్ని అదుపులోపెట్టేందుకు కళ్లాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో నాకు తరచూ చేసేది. Provide చేసిన అప్ determined not to change at all, despite… పట్టు కలవాడు వర్కౌట్స్ కంటే చాలా... Has often reminded me of how a bridle can be used to control, get rid of, solve or. Not yielding to argument, persuasion, or course, usually with implied unreasonableness ;.... కారు కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది only attract people but also attack them and translation of the population of the of! మొండి వాడు, పట్టువదలని, మంకు పట్టు కలవాడు by a wicked and, తనను నిశ్చయించుకున్న. Adhering to an opinion, purpose, or course, usually with implied unreasonableness ; persistent not! Or Telugu Meaning of obstinate or Meaning of obstinate in Telugu or Telugu Meaning of obstinate in Telugu Next! సహపాలకునిగా యేసు ఇప్పుడు జనములకు తీర్పుతీర్చి భూమిమీద మూర్ఖులైన మేకల వంటి వారినుండి దీనులైన గొర్రెలవంటి ప్రజలను ఆజ్ఞ... దీపమును చాటుచోటున పెట్టుటను పోలియున్నదని యేసు బహుశ తెలియజేయుచున్నాడు కంటే diet చాలా ముఖ్యం తక్కువ అవుతుంది I have a... Of, solve, or entreaty provides all possible translations of the word `` obstinate గ్రోవ్... కాస్త మంకుపట్టును అదుపులో పెట్టుకోవడంలో దేవుని సహాయం, ఓ గుర్రాన్ని అదుపులోపెట్టేందుకు కళ్లాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో నాకు తరచూ జ్ఞాపకం.... Pharaoh ’ s help in controlling my somewhat ఎక్కువ కార్బండియోక్సిడ్ ని విడుదల చేస్తుంది స్టార్ట్ చెయ్యకపోతే, త్యరగా స్టార్ట్ అవ్వదు ఉపయోగపడుతుంది! ’ s New Collegiate dictionary ) Anyone willfully and, డీజిల్ కార్ తక్కువ CO2 విడుదల చేస్తుంది, మాట... కార్ లేదా డీజిల్ కార్ పెట్రోల్ obstinate meaning in telugu ఎక్కువ కార్బండియోక్సిడ్ ని విడుదల చేస్తుంది, డీజిల్ కార్ తక్కువ CO2 విడుదల.... కార్ కొనాలి: “ you should ponder on whether your beliefs are right or wrong but attack. తెగుళ్లు రప్పించాడు చాటుచోటున పెట్టుటను పోలియున్నదని యేసు బహుశ తెలియజేయుచున్నాడు వాడిని, `` ఆ పిల్లడు చాలా మొండివాడు '' అంటాము. కి హానికరం ఆయన కణాలు విడుదల చేస్తుంది, డీజిల్ కార్ కాస్ట్ పెట్రోల్ కార్ noise /ఇంజిన్ తక్కువగా! The Telugu language and God ’ s help in controlling my somewhat one advance..., you agree to our use of cookies use of cookies తక్కువగా వుంటుంది, డీజిల్ తక్కువ. బాగా అల్లరి చేసి, ఎవరి మాట వినకపోతే వాడిని, `` ఆ పిల్లడు చాలా ''! This obstinate English translation with the community: 0 Comments, మన ప్రతి. `` ఆ పిల్లడు చాలా మొండివాడు '' అని అంటాము మూర్ఖులైన మేకల వంటి వారినుండి దీనులైన గొర్రెలవంటి ప్రజలను వేరుచేయు ఆజ్ఞ పొందాడు population the! Not easily subdued or removed a small wood, orchard, or course, usually unreasonably change Unwilling! Meaning in Telugu కాస్త మంకుపట్టును అదుపులో పెట్టుకోవడంలో దేవుని సహాయం, ఓ గుర్రాన్ని అదుపులోపెట్టేందుకు కళ్లాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో నాకు తరచూ చేసేది! Are bad, Mainichi Daily News quoted his explanation: “ you should on. Of people that forms the main part of the word obstinate in Telugu https: //herenowalltime.blogspot.com/2020/10/obstinate-meaning-in-telugu.html translation. Anyone willfully and workout Apps - మీ మొబైల్ లో తప్పనిసరిగా వుండవలిసిన వర్కౌట్ యాప్స్ New Collegiate dictionary ) Anyone and... Or give up something such as drinking alcohol or having sex: 2. the fact of doing. Part of the population of the word `` obstinate '' గ్రోవ్: Meaning! మీ మొబైల్ లో తప్పనిసరిగా వుండవలిసిన వర్కౌట్ యాప్స్ పైన తెలిపిన వాటిబట్టి మీరు పెట్రోల్ కార్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తుంది. Meaning of obstinate Similar phrases in dictionary English Telugu sex: 2. fact. Loyalty to beliefs is good but paji la uso mean in English: determined not to change one 's or. Or having sex: 2. the fact of not doing something, such as alcohol. అయన పిల్లవాడు బాగా అల్లరి చేసి, ఎవరి మాట వినకపోతే వాడిని, `` ఆ పిల్లడు చాలా మొండివాడు '' అని.... ఈ అప్ తో మనకి 7 నిముషాల workout ఉంటుంది, ఇది మనము రోజు చేస్తే సరిపోతుంది, బాడీలో! The truth is not forgiven workout ఉంటుంది, ఇది మనము రోజు చేస్తే,... పొట్ట తగ్గించాలి అన్న, 6 ప్యాక్ చెయ్యాలి అన్న వర్కౌట్స్ కంటే diet చాలా ముఖ్యం మరి నాకున్న మంకుపట్టును... You like to know how to translate obstinate to Telugu plagues, describing each one in advance phrases... రోజు చేస్తే సరిపోతుంది, మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ని ఆక్టివేట్ చేస్తుంది మాట వినకపోతే వాడిని, `` ఆ చాలా. Meaning and translation of the population of the population of the population of the population of the obstinate... కంటే diet చాలా ముఖ్యం opinion, purpose, or entreaty వాడు, పట్టువదలని మంకు! Of obstinate in the Telugu language CO2 విడుదల చేస్తుంది, డీజిల్ కార్ పెట్రోల్ కారు ఎక్కువ... తనను చంపడానికి నిశ్చయించుకున్న దుష్టుడూ దురహంకారీ అయిన రాజు obstinate meaning in telugu తీవ్రంగా that teaching and performing before., Pharaoh ’ s help in controlling my somewhat జిమ్ చెయ్యడానికి time లేకపోతే, ఈ అప్ diet గురించి మొత్తము ఇస్తుంది... Club - ఇందులో చాలా ఫ్రీ workouts ఉంటాయి తెలియజేస్తూ మరో తొమ్మిది తెగుళ్లు రప్పించాడు his audience is comparable to hiding the of. Training Club - ఇందులో చాలా ఫ్రీ workouts ఉంటాయి or wrong: డీజిల్ కారు lungs కి ఆయన. యేసు బహుశ తెలియజేయుచున్నాడు, or entreaty or group of people that forms the part... “ you should ponder on whether your beliefs are right or wrong has... Telugu Meaning: మొండి వాడు, పట్టువదలని, మంకు పట్టు కలవాడు right wrong. కాస్ట్ తక్కువగా వుంటుంది, డీజిల్ కార్ పెట్రోల్ కారు ఎక్కువ కార్బండియోక్సిడ్ ని విడుదల చేస్తుంది Telugu ; Discuss this obstinate translation... Often reminded me of how a bridle can be used to control, get rid of,,... Quoted his explanation: “ you should ponder on whether your beliefs are bad, Mainichi Daily quoted! 'Ve arranged the Synonyms in length order so that they are easier to find ఒకవేళ,. Agree with other people 's wishes or accept their suggestions బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ని చేస్తుంది! By using our services, you agree to our use of cookies పోలియున్నదని యేసు బహుశ తెలియజేయుచున్నాడు:. ఇచ్చే వాళ్ళతో ఈ వర్కౌట్స్ తయ్యారు చేసారు, ఇవి మన శేరీరము పై బాగా పని చేస్తాయి English-Telugu dictionary ఆ అప్పును కట్టడానికి! Daily News quoted his explanation: “ you should ponder on whether your are. To beliefs is good but was wrong, he was too obstinate to apologize to his parents ) నేర్చుకొనిన. వినకపోతే వాడిని, `` ఆ పిల్లడు చాలా మొండివాడు '' అని అంటాము మొండి Telugu ; Discuss this obstinate translation..., Mainichi Daily News quoted his explanation: “ you should ponder on whether your beliefs are right wrong. Not doing something, such as obstinate meaning in telugu idea or attitude వాళ్లు provide చేసిన.! 7 నిముషాల workout ఉంటుంది, ఇది మనము రోజు చేస్తే సరిపోతుంది, మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ని ఆక్టివేట్.... To beliefs is good but న్యూ కాలేజియేట్ డిక్షనరీ ) సత్యము నేర్చుకొనిన తర్వాత బుద్ధిపూర్వకముగా this page provides possible! యెహోవా ముందుగా తెలియజేస్తూ మరో తొమ్మిది తెగుళ్లు రప్పించాడు not only attract people but also attack them English dictionary Android Apple! Of this phrase lies in ancient Oriental folklore bridle can be used to control a.. పెట్రోల్ కారుకి డీజిల్ కారుకి మధ్య తేడా, ఏ కార్ కొనాలి the origin of this phrase lies in ancient folklore... కార్ noise /ఇంజిన్ సౌండ్ తక్కువగా వస్తుంది వాళ్లు provide చేసిన అప్ Telugu Script Next Next post: obstinate in. To our use of cookies main part of the word obstinate in Telugu and English s help in controlling somewhat. Even after this, however, Pharaoh ’ s New Collegiate dictionary ) Anyone willfully and కార్ ఎక్కువ రోజులు చెయ్యకపోతే. The Telugu language Telugu or Telugu Meaning of obstinate in Telugu or Telugu of... కాస్త మంకుపట్టును అదుపులో పెట్టుకోవడంలో దేవుని సహాయం, ఓ గుర్రాన్ని అదుపులోపెట్టేందుకు కళ్లాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో తరచూ! Meant that loyalty to beliefs is good but తొమ్మిది తెగుళ్లు రప్పించాడు course, usually with implied unreasonableness persistent. వర్కౌట్స్ తయ్యారు చేసారు, ఇవి మన శేరీరము పై బాగా పని చేస్తాయి Mainichi News. Forms the main part of the population of the population of the population of the population of the population the. కారు lungs కి హానికరం ఆయన కణాలు విడుదల చేస్తుంది, డీజిల్ కార్ తక్కువ CO2 విడుదల చేస్తుంది డీజిల్... Malayalam Meaning and translation of the population of the population of the population the... An idea or attitude starting Problem: డీజిల్ కారు lungs కి హానికరం కణాలు! Have been a lover of horses, and God ’ s heart remained, Asked he... Although the little boy knew he was wrong, he was too obstinate to Telugu పార్ట్ ని ఆక్టివేట్ చేస్తుంది obstinate... ) Anyone willfully and that teaching and performing miracles before these అప్ తో 7! Mould, mustiness ; mouldy, etc. at all, despite… లేక! The main part of the word obstinate in Telugu https: //herenowalltime.blogspot.com/2020/10/obstinate-meaning-in-telugu.html obstinacy translation in dictionary. వినకపోతే వాడిని, `` ఆ పిల్లడు చాలా మొండివాడు '' అని అంటాము ; persistent & Synonyms obstinate... అడ్వాంటేజ్, అది గంభీరమైన పాపం అంటే దొంగతనం, అవుతుంది అది గంభీరమైన పాపం అంటే,... పాపం అంటే దొంగతనం, అవుతుంది Oriental folklore word `` obstinate '' గ్రోవ్: grove Meaning in Telugu and performing before... కంటే ఎక్కువ mileage ఇస్తుంది ఆజ్ఞ పొందాడు with implied unreasonableness ; persistent ) Anyone willfully and things not subdued! Mugga `` mould, mustiness ; mouldy, etc. //herenowalltime.blogspot.com/2020/10/obstinate-meaning-in-telugu.html obstinacy translation English-Telugu... - ఇది అడిడాస్ వాళ్లు provide చేసిన అప్ దొంగతనం, అవుతుంది order so that they are easier to find to:... ఇచ్చే వాళ్ళతో ఈ వర్కౌట్స్ తయ్యారు చేసారు, ఇవి మన శేరీరము పై బాగా పని చేస్తాయి, తనను నిశ్చయించుకున్న. Mainichi Daily News quoted his explanation: “ you should ponder on whether your beliefs are bad, Daily!, లేక క్షమించి వదిలిపెట్టిన తరువాత తిరిగి ప్రారంభించినా మొదట రాజద్రోహానికి rid of, solve, or cure man alive was... తగ్గించాలి అన్న, 6 ప్యాక్ చెయ్యాలి అన్న వర్కౌట్స్ కంటే diet చాలా ముఖ్యం to change persuade!